Privacy

Chính sách bảo mật

  • Chúng tôi luôn đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của khách hàng
  • Khi sử dụng dịch vụ quý khác vui lòng chấp nhận cấp đầy đủ thông tin cho chúng tôi. Tìm hiểu thêm về thông tin cá nhân được đảm bảo an toàn, đồng thời bạn nắm quyền kiểm soát.
  • Khi truy cập vào website mọi người cần có trách nhiệm chung, giữ an toàn cho trang web.

Điều khoản dịch vụ

Tài khoản của quý khách luôn được bảo vệ an toàn mọi lúc mọi nơi. Mỗi tài khoản chúng tôi cung cấp cho quý khách quyền truy cập nhanh đến các cài đặt và công cụ để cho phép bạn bảo vệ dữ liệu của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của mình.